Integritetspolicy


Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna
sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att
följa lagar och förordningar (GDPR).


Vilka uppgifter vi lagrar och hur länge?

Uppgifter som lagras är endast de fält som du som kund fyller i på det inskickade formuläret.
Uppgifter som sparas är de som behöver vidare behandling eller användas som senare
referenser. Vi sparar även uppgifter som gynnar båda parter i gemensamt affärssyfte.
Allmänna frågor som inte kräver uppföljning sparas ej. Insamlingen sker med ert samtycke.


Varför vi lagrar data?

Vi samlar in uppgifter för att kunna upprätthålla kontakten med våra kunder och för att på
ett snabbt sätt kunna uppdatera oss om kundens relation till oss.


Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har när som helst rätt att ta del av den information som finns lagrad om dig, samt begära
ändring eller rättning av dina personuppgifter. För att göra detta så ta kontakt med
personuppgiftsombudet.


Samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till dina personuppgifter, för att göra detta
kontakta personuppgiftsombudet.
Om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter i enlighet med vår
integritetspolicy har du rätt att klaga till en tillsyningsenhet.


Personuppgiftsombud

Beatrisa Shabani
070-7369640
info@varbergsauktionskammare.se


Personuppgiftsansvarig

Varbergs Auktionskammare AB
Vagnvägen 16B
432 32 Varberg 
070-7369640