Budgivning


Budgivning sker via auctionet.com.

Varbergs Auktionskammare meddelar köparen snarast efter auktionens slut via mejl köparen.


Vid köp tillkommer för varje enskilt auktionsrop en provision om 20% exkl moms samt 80 kr i slagavgift. Mervärdesskatt tillkommer på provisionen. Enligt lagen om upphovsrätt tillkommer en konstnärsavgift (Droit de suite). Konstnärsavgiften är 5% på klubbat pris. Mervärdesskatt tillkommer på konstnärsavgiften. Avgiften utgår till konstnären eller dennes efterlevande intill utgången sjuttionde året efter konstnärens död.


Konstnärsavgift tillkommer endast på föremål som säljs för över 2 140 SEK och där föremålen ej är framställda i flera identiskt lika exemplar t ex målningar, akvareller, teckningar eller andra konstnärligt utförda föremål t ex konstglas, skulpturer, keramik och textilier.

Betalning av avhämtning

Betalning och avhämtning sker tisd-fred mellan kl 11.00-17.00, varvid köparen erhåller sina varor och ett samlingskvitto på köpen. Vid särskild överenskommelse mellan Varbergs Auktionskammare och köpare finns viss möjlighet att betala och avhämta inköpta föremål vid ett senare tillfälle.


Varbergs Auktionskammares ansvar inte för vård och tillsyn som upphör om föremål ej avhämtas inom föreskriven tid. Vid hämtning ska man ha med sig packmaterial och lådor. För föremål som ej avhämtas inom föreskriven eller överenskommen tid påförs en magasineringsavgift om 50 kronor per objekt och påbörjat dygn. Om betalning ej erlägges inom föreskriven tid eller överenskommen tid påföres dröjsmålsränta.


Force majeur och lagval


Varbergs Auktionskammare ansvarar ej för förlust som åsamkas köparen på grund av krig eller krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse som Varbergs Auktionskammare ej kan råda över eller förutse.


Tvist rörande försäljning, auktionsvillkor eller annan tvist som har anknytning till Varbergs Auktionskammares verksamhet skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.